Matematik på svenska


Matematik på svenska

Matematik på svenska tar upp de grundläggande matematiska begreppen och det nödvändiga ordförrådet.

Sist i varje kapitel finns en översättning av aktuella matematiska termer till arabiska, finska, serbokroatiska, spanska och turkiska.

Matematik på svenska är inte en heltäckande lärobok i matematik utan ett språkligt komplement.

Matematik på svenska
Matematik på svenska
ISBN: 62204341 Pris: 133kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Se inspelat webbinarium om Språkvägen Att börja med för sfi kurs B och C

I det här inspelade webbinariet får du en presentation av Språkvägen från författaren Caroline Söderqvist som berättar hur materialet hjälper eleverna att komma igång med språket och hur de får grundläggande kunskaper för att kunna ta sig vidare.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se