Svenska impulser

Svenska impulser 1 och den nya ämnesplanen för Svenska 1

Hösten 2011 börjar de nya ämnesplanerna att gälla. Du som redan arbetar med Svenska impulser 1, och du som är funderar på att köpa in den, behöver inte se dig om efter nya läromedel. Svenska impulser 1 ligger helt i linje med det centrala innehållet i Svenska 1.

  · Svenska impulser 1 innehåller flera praktiska och gedigna kapitel i muntlig och skriftlig framställning
  · Svenska impulser 1 övar eleverna i argumentationsteknik och ger grunderna i den retoriska arbetsprocessen
  · I Svenska impulser 1 får eleverna läsa och arbeta både med skönlitteratur och sakprosa
  · I Svenska impulser 1 får eleverna diskutera språklig variation och språkriktighetsfrågor
  · Svenska impulser 1 stimulerar elevernas källkritiska blick och tänkande
  · I Svenska impulser 1 och antologin Upplev litteraturen 1 får eleverna möta skönlitteratur från olika tider och kulturer


  Klicka här för fördjupad information
Svenska impulser
Svenska impulser 1 (kursen Svenska 1)
ISBN: 62270728 Pris: 349kr
+ -
Köp
Svenska impulser 1 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52312490 Pris:
+ -
Köp
Svenska impulser 1 upplaga 2
ISBN: 52337899 Pris: 361kr
+ -
Köp
Upplev litteraturen 1 (kursen Svenska 1)
ISBN: 62285951 Pris: 361kr
+ -
Köp
Upplev litteraturen 1 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52325421 Pris:
+ -
Köp
Svenska impulser 2 onlinebok (elevlicens) 6 månader Första upplagan
ISBN: 52314197 Pris:
+ -
Köp
Svenska impulser 2 (kursen Svenska 2) Ny upplaga
ISBN: 52317143 Pris: 392kr
+ -
Köp
Svenska impulser 2 onlinebok (elevlicens) 6 månader Nya upplagan
ISBN: 52319758 Pris:
+ -
Köp
Upplev litteraturen 2 (kursen Svenska 2)
ISBN: 62293284 Pris: 361kr
+ -
Köp
Upplev litteraturen 2 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52325438 Pris:
+ -
Köp
Svenska impulser 3 (kursen Svenska 3)
ISBN: 52319895 Pris: 384kr
+ -
Köp
Svenska impulser 3 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52325414 Pris:
+ -
Köp
Upplev litteraturen 3 (kursen Svenska 3)
ISBN: 52326138 Pris: 361kr
+ -
Köp
Upplev litteraturen 3 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52328279 Pris: 62kr
+ -
Köp
Svenska impulser för yrkesprogrammen (kursen Svenska 1)
ISBN: 52310557 Pris: 349kr
+ -
Köp
Svenska impulser för yrkesprogrammen onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52314432 Pris:
+ -
Köp
Svenska impulser - En handbok i retorik
ISBN: 52324608 Pris: 268kr
+ -
Köp
Svenska impulser - En handbok i retorik onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52338551 Pris: 62kr
+ -
Köp

Film om nya Svenska impulser 1

Här presenterar författarna Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson nyheterna i nya upplagan av Svenska impulser 1.

Klicka här för att se film

Med läsning i fokus

Läs miniintervjun med Carl-Johan Markstedt om nya Svenska impulser 1

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Nyhet! Känn på litteraturen 4

I oktober kommer Känn på litteraturen 4. Boken innehåller vägledningar till tio romaner för unga vuxna.

Läs mer