Kom lite närmare


Kom lite närmare

20 dialoger om kommunikation

Räcker det inte att tala samma språk för att vi ska förstå varandra?

Kom lite närmare är en praktisk vägledning för både lärare och elever i hur man kan arbeta med drama, improvisation och berättande utan att vara expert på området. Boken tar upp frågor om kommunikation, relationer, värderingar och samlevnad och vill stimulera inte bara till samtal, utan också till inlevelse i olika roller.

Uppläggning
Boken är indelad i fyra delar:
Första delen innehåller dialoger. Dialogerna är medvetet mångtydiga för att läsaren/aktören ska få utrymme att själv bestämma om rollfigurerna är män eller kvinnor och vilken relation de har till varandra.


Andra delen tar upp språk, text och undertext, kroppsspråk, revir och status.

Tredje delen innehåller praktiska övningar till varje dialog. De finns under rubriker som Spela, Skriv, Berätta, Improvisera. Här finns också reflexioner runt innehållet i varje dialog och ämnen att diskutera.

Fjärde delen är en studiehandledning som ger förslag till arbetsgång för att uppträda inför publik och att berätta i grupp.

Kom lite närmare
Kom lite närmare
ISBN: 62244729 Pris: 185kr
+ -
Köp

Nyhet! Ny upplaga av Svenska impulser 1

Nya Svenska impulser 1 är en rejäl bearbetning av den första upplagan. Boken går ännu mer på djupet, och synliggör än tydligare kopplingen till kursplanen.

Läs mer

Se inspelat webbinarium om retorik i teori och praktik

Webbinarium om Retorik i teori och praktik

Klicka här för att titta och lyssna

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Redaktionen tipsar

Vägledningarna i Känn på litteraturen finns nu även att beställa digitalt som utskriftsbara pdf:er, bland annat till Cirkeln och Divergent.

Läs mer