Fördjupning

Odysseus resa

I denna rikt illustrerade bok återberättas Homeros klassiska epos "Odysséen", om Odysseus hemfärd från det trojanska kriget.

Läs mer

Skrivkonst

Skrivkonst är tänkt som lärarens inspiration och handledning för skrivundervisningen i Svenska 1-3 på gymnasiet eller motsvar...

Läs mer

Tolv texter - tusen tankar

En antologi som inspirerar till läsning. Den innehåller nutida berättelser som exempelvis Grabben i graven bredvid och Prinse...

Läs mer

Sidospår

I Sidospår Samtida noveller möter vi människor från när och fjärran i vardagliga eller extrema, allvarliga eller komiska situ...

Läs mer

Nyhet! Ny upplaga av Svenska impulser 1

Nya Svenska impulser 1 är en rejäl bearbetning av den första upplagan. Boken går ännu mer på djupet, och synliggör än tydligare kopplingen till kursplanen.

Läs mer

Se inspelat webbinarium om retorik i teori och praktik

Webbinarium om Retorik i teori och praktik

Klicka här för att titta och lyssna

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Redaktionen tipsar

Vägledningarna i Känn på litteraturen finns nu även att beställa digitalt som utskriftsbara pdf:er, bland annat till Cirkeln och Divergent.

Läs mer