Skrivkonst

Skrivkonst är tänkt som lärarens inspiration och handledning för skrivundervisningen i Svenska 1-3 på gymnasiet eller motsvarande skolform. Materialet innehåller färdiga lektionsupplägg utifrån 29 konstverk från olika konstepoker i 4-färg och skönlitterära mönstertexter som totalt omfattar 290 sidor. Konstverken finns också tillgängliga på medföljande cd.

Författare:
Suzanna Diskay, Hanna Feist-Wechselblatt
Skrivkonst - skriv med litteratur och konst som inspiration
Skrivkonst
ISBN: 62293437 Pris: 1 751kr
+ -
Köp
Skrivkonst-konstverk kopieringsunderlag (pdf) skollicens
ISBN: 52317969 Pris:
+ -
Köp

Nyhet! Ny upplaga av Svenska impulser 1

Nya Svenska impulser 1 är en rejäl bearbetning av den första upplagan. Boken går ännu mer på djupet, och synliggör än tydligare kopplingen till kursplanen.

Läs mer

Se inspelat webbinarium om retorik i teori och praktik

Webbinarium om Retorik i teori och praktik

Klicka här för att titta och lyssna

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Redaktionen tipsar

Vägledningarna i Känn på litteraturen finns nu även att beställa digitalt som utskriftsbara pdf:er, bland annat till Cirkeln och Divergent.

Läs mer