Lust auf Deutsch

Lust auf Deutsch

Lust auf Deutsch är ett basläromedel i Tyska 1-3 som gör tyskstudierna fyllda av lust och inspiration för både lärare och elever.

Textboken
Lust auf Deutsch 1 är indelad i fyra avsnitt: Willkommen, Menschen, Freizeit och Immer aktuell. Varje del inleds med en målbeskrivning. Ordförrådet i texterna övas både i text- och arbetsbok. Grammatiken övas bara i arbetsboken.

Lust auf Deutsch 2 innehåller elva avsnitt, bl.a. Jung sein, Kontakte, Fahren und Fliegen, Spannung und Abenteuer, Jobben och Hauptstädte. Texterna följs av Fragen/Aufgaben.

Arbetsboken
I arbetsböckerna övas den egna skapande förmågan på tyska, liksom inlärningsstrategier och minnesknep. Vi repeterar ordförråd och grammatik i mycket varierade former samt tränar hörförståelse med ett ovanligt stort antal hörövningar.
Varje del av arbetsboken avslutas med en självskattning.

Elevfacit
I Elevfacit finns lösningsförslag - även till de fria övningarna.

Lärarmaterialet
I lärarmaterialet till del 2 finns en översiktlig innehållspresentation av varje kapitel. Dessutom ingår lärartips med genomgång av alla kapitel, diagnostiska test och annan användbar information.

Lust auf Deutsch 1
Lust auf Deutsch 1 Textbok
ISBN: 62212568 Pris: 254kr
+ -
Köp
Lust auf Deutsch 1 Elevfacit
ISBN: 62226756 Pris: 79kr
+ -
Köp
Lust auf Deutsch 1 Lärar-cd 3 st.
ISBN: 62260217 Pris: 838kr
+ -
Köp
Lust auf Deutsch 2
Lust auf Deutsch 2 Textbok
ISBN: 62229115 Pris: 276kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Kontakta mig

Anna-Karin Nyström, redaktör engelska, tyska
annakarin.nystrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 95