Äldres hälsa och livskvalitet

Författarpresentation

Margareta Skog,
leg.sjuksköterska , med.dr med inriktning mot omvårdnad av äldre och fil.mag. i vårdpedagogik, vårdutvecklingssamordnare på Karolinska Universitetssjukhuset, vårdforskningschef Stockholms Borgerskap samt rektor för stiftelsen Silviahemmet.

Margareta Grafström,
leg.sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och docent i omvårdnad vid Karolinska institutet, professor emerita i vårdvetenskap och sakkunnig vid Sveriges Pensionärsförbund, Stockholm.

Äldres hälsa och livskvalitet
Äldres hälsa och livskvalitet
ISBN: 52315217 Pris: 361kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Redaktionen tipsar

Hemsjukvård

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51