Hemsjukvård

Hemsjukvård beskriver vård- och omsorgspersonalens roll och arbetsuppgifter och samarbetet med övriga personalkategorier. Områden som speciellt betonas i boken är etik, bemötande och förmåga att kommunicera med patienter och kollegor. Dessa aspekter är särskilt viktiga inom hemsjukvården och löper därför som en röd tråd genom hela boken.

I boken beskrivs hur hemsjukvårdens olika vårdformer ökar och står under ständig utveckling. Organisatoriska reformer, den medicintekniska utvecklingen och kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonalen medför att allt fler behandlingsmetoder och även omvårdnad kan genomföras utanför sjukhuset med bibehållen patientsäkerhet.

Ur innehållet:
- Hemsjukvården - framtidens vårdform
- Arbetsmiljö i enskilt hem
- Att uppmärksamma symtom och förändringar
- Riskbedömningar
- Vårdhygien och att förebygga smitta
- Vårdplanering
- Samordning
- IT i hemsjukvården

Hemsjukvård.
Hemsjukvård
ISBN: 52315170 Pris: 329kr
+ -
Köp
Hemsjukvård onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52327418 Pris: 65kr
+ -
Köp

Redaktionen tipsar

Akutsjukvård

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51