Komplementärmedicin

Komplementärmedicin

Kursen Komplementärmedicin ingår i ämnet Hälsa i det nya Vård- och omsorgsprogrammet. Ämnet Hälsa är ett tvärvetenskapligt ämne där hälsa och hälsofrämjande arbete ses utifrån ett holistiskt perspektiv - att människan är en biologisk, psykisk och social varelse.
I boken beskrivs olika komplementära behandlingsmetoder och deras verkningssätt för att lindra och bota sjukdom. Kunskaper om miljöns och livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande ska utveckla elevens förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent förhållningssätt. I boken förklaras skillnaden mellan skolmedicin och komplementärmedicin och det komplement som komplementära behandlingsmetoder innebär.
Med hjälp av diskussions- och studieuppgifter, som avslutar varje kapitel, får eleven möjlighet att reflektera och diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete.

Ur innehållet: Traditionell kinesisk medicin, Mindfulness, Antroposofisk medicin, Mat som medicin, Sinnesterapier, Massage och beröring, Lagar och bestämmelser Yrkesetik.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för personal inom vård- och omsorg, utbildningar inom komplementärmedicin, friskvård och hälsa samt Yrkeshögskolan.

Författare: Eva Björklund, Vård- och omsorgslärare samt Friskvårdsterapeut.

Komplementärmedicin
Komplementärmedicin
ISBN: 52315194 Pris: 340kr
+ -
Köp
Komplementärmedicin onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52327463 Pris: 65kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Redaktionen tipsar

Vårdpedagogik och handledning

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51