Lindrande vård


Lindrande vård

"Vården i livets slutskede ska vara av hög kvalitet. Lindring av smärta, kärleksfull omvårdnad och personliga önskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt."

I boken beskriver författaren de behov och problem som uppstår i samband med svår sjukdom och död. Omvårdnadsåtgärder och lindrande behandlingar beskrivs utifrån olika symtom och sjukdomstillstånd. Författaren vill ge insikt i hur vårdpersonal på ett respektfullt sätt kan bemöta och vårda den döende och ge stöd och hjälp till anhöriga och närstående.

Nya textavsnitt handlar om eutanasi och alternativa behandlingsmetoder. Varje kapitel avslutas med uppgifter.

Mer ur innehållet:
- Hospicefilosofin
- Livshotande sjukdomstillstånd
- Omvårdnad vid livets slut
- Symtomlindring
- Smärtans dimensioner
- Samtal om döden
- Sorgeprocessen

Lindrande vård
Lindrande vård
ISBN: 62254636 Pris: 340kr
+ -
Köp

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51