Psykiatri 2

Psykiatri 2
Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk problematik och funktionsnedsättning. Beskrivningarna av psykisk ohälsa, psykisk störning och psykiska funktionsnedsättningar utgår bland annat från aktuella diagnossystem och berättelserna kopplas till relevant teoretisk kunskap och forskning. I boken beskrivs även mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar. De människoöden som beskrivs i boken är alla uppdiktade men fullt realistiska och bygger på våra samlade erfarenheter. Alla likheter med enskilda personer i verkliga livet måste hänföras till slumpen.

Boken är skriven för kursen Psykiatri 2 inom Vård- och omsorgsprogrammet. I varje kapitel ges möjlighet till fördjupade kunskaper genom studieuppgifter, förslag på litteratur och filmer samt webbsidor. Boken kan med fördel användas även för kompetensutveckling av personal som i sitt arbete möter människor med psykisk störning och psykisk funktionsnedsättning. För anhöriga och närstående kan den vara ett stöd och ge information om vägar till hjälp.

Ur innehållet:
Rättspsykiatri
Samverkan mellan yrkesgrupper
Kontaktmannaskap
Samsjuklighet
Tvång i öppenvård
Beroendeproblematik

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för personal inom psykiatrisk omvårdnad och Yrkeshögskolan.

Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström, omvårdnadslärare. De är även författare till Samhällsbaserad psykiatri.

Psykiatri 2
Psykiatri 2
ISBN: 52316412 Pris: 365kr
+ -
Köp
Psykiatri 2 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52327432 Pris: 65kr
+ -
Köp

Redaktionen tipsar

Samhällsbaserad psykiatri

Redaktionen tipsar!

Psykiatri 1

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51