Samhällsbaserad psykiatri

Samhällsbaserad psykiatri

Varför stängdes alla mentalsjukhus? Kan alla drabbas av psykisk ohälsa? Vad gör en boendestödjare?
Boken är skriven för kursen Samhällsbaserad psykiatri i nya Vård- och omsorgsprogrammet.
I boken beskrivs den öppna psykiatriska verksamheten som bedrivs av kommuner och landsting/regioner. Författarna lägger tonvikten på personalens attityder och förhållningssätt till psykisk hälsa och ohälsa samt till personer med psykisk funktionsnedsättning. Kunskaper om kommunikation och pedagogik ingår genomgående i varje kapitel. Återhämtning från psykisk sjukdom, rehabilitering, arbete och sysselsättning är områden som också tas upp i boken. Fallbeskrivningar ger eleven möjlighet till reflektion och ökad förståelse för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Studieuppgifter, tips på litteratur och webbadresser avslutar varje kapitel.

Ur innehållet: Historik, Stigmatisering, Kommunikation, Empowerment, Samtalsmetodik, Kvalitetsarbete och Samverkan.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet och kompetensutveckling för personal inom psykiatrisk omvårdnad samt Yrkeshögskolan.

Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström, omvårdnadslärare.

Samhällsbaserad psykiatri
Samhällsbaserad psykiatri
ISBN: 52315163 Pris: 296kr
+ -
Köp
Samhällsbaserad psykiatri onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52327456 Pris: 65kr
+ -
Köp

Redaktionen tipsar!

Psykiatri 1

Redaktionen tipsar!

Psykiatri 2

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51