Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Vård och omsorg vid Demenssjukdomar

- "Hur svarar jag på alla frågor jag dagligen får från en person med demenssjukdom?"
- "Hur kan man hjälpa de närstående som vårdar en person med demenssjukdom?"

Demensvården presenteras utifrån det palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete. Boken ska öka förståelsen för människan bakom demenssjukdomen.
En faktadel om demenssjukdomar inleder boken.

Ur innehållet:

- God omvårdnad och omsorg
- Konsten att vårda
- Etiska aspekter och dilemman
- Bemötande och förhållningssätt
- Aktiviteter - sång, musik och dans
- Levnadsberättelsen
- Miljöns betydelse
- Vård- och omsorgsplanering
- Social dokumentation
- Olika demenssjukdomar
- Demensvårdens A-Ö, en uppslagsdel med ordförklaringar

Kapitlen avslutas med Tänk till!, frågor och funderingar som manar till eftertanke och reflektion.

Vård och omsorg vid demenssjukdomar tar upp alla områden som finns i Socialstyrelsens riktlinjer om demensvård 2010.

Vård och omsorg vid demenssjukdomar
Vård och omsorg vid demenssjukdomar
ISBN: 52319666 Pris: 345kr
+ -
Köp
Vård och omsorg vid demenssjukdomar onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52327401 Pris: 65kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Redaktionen tipsar

Äldres hälsa och livskvalitet

Redaktionen tipsar

Hemsjukvård

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51