Psykiatri 1


Psykiatri 1

Psykiatri 1 är en ny programgemensam kurs i Vård- och omsorgsprogrammet. I boken beskriver personer med olika psykiska funktionsnedsättningar hur de upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra kännetecken. Personerna berättar hur de vill att mötet med olika yrkesgrupper ska vara. Dessa berättelser bidrar till att utveckla den studerandes förmåga att möta personer, som mår psykiskt dåligt, med respekt, lyhördhet och empati.

Kommunikation och möte med patient och brukare kräver kunskap om olika former av psykiatrisk behandling, om-vårdnad, omsorg samt bemötande och förhållningssätt. Innehållet utgår från evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Boken innehåller tre delar: Del 1: Psykiatrins historia, Del 2 : Psykisk hälsa, psykisk ohälsa, Psykiatrin i dag, Yrkeskompetens, Del 3: Olika former av psykisk ohälsa. Kapitlen avslutas med Reflektera och Diskutera.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Författare: Ann-Marie Göransson, omvårdnadslärare.

Psykiatri 1
Psykiatri 1
ISBN: 52307595 Pris: 324kr
+ -
Köp
Psykiatri 1 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52326312 Pris: 65kr
+ -
Köp

Redaktionen tipsar!

Psykiatri 2

Redaktionen tipsar

Samhällsbaserad psykiatri

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51