Förhandsbeställ utvärderingsexemplar av Vård och omsorgsarbete 1 Andra upplagan

Vård- och omsorgsarbete 1 upplaga 2

Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i vård och omsorg samt förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt, etiskt, estetiskt hygieniskt, ergonomiskt och pedagogiskt sätt.

Författaren betonar vikten av god kommunikation, gott bemötande och ett väl fungerande samarbete samt beskriver olika förhållningssätt för att detta ska kunna uppnås. I boken beskrivs varför och hur observationer och vanligt förekommande medicintekniska uppgifter utförs.

Klicka här för att läsa mer om Vård- och omsorgsarbete 1 Andra upplagan

Adressuppgifter

Förnamn
Efternamn
E-post
Skolans namn
Skolans adress
Skolans postnummer
Skolans ort
 

 
Jag undervisar i:
 

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mikaela Norlander, marknadsförare
mikaela.norlander@
sanomautbildning.se

08-587 642 07

Mikaela Norlander

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51