Hälsopsykologi


Hälsopsykologi

"Hur påverkar personligheten vår hälsa?"

Personlighet och levnadsvanor har samband med folksjukdomar som cancer, hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Mottagligheten för sjukdomar påverkas och även det sätt på vilket patienten hanterar sin sjukdom (coping).

I särskilda kapitel behandlas det sociala stödets betydelse, locus of control, brist på följsamhet med ordinerade behandlingar samt placebo- och noceboeffekter.

I tredje upplagan har nya avsnitt tillkommit om bl.a. hälsopsykologisk teori, positiv psykologi och evolutionära perspektiv på hälsa och sjukdom. Texten har uppdaterats i sin helhet i linje med dagens aktuella forskning och nya referenser har lagts till.

Hälsopsykologi
Hälsopsykologi
ISBN: 62288099 Pris: 287kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51