Hälsopsykologi


Hälsopsykologi

"Hur påverkar personligheten vår hälsa?"

Personlighet och levnadsvanor har samband med folksjukdomar som cancer, hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Mottagligheten för sjukdomar påverkas och även det sätt på vilket patienten hanterar sin sjukdom (coping).

I särskilda kapitel behandlas det sociala stödets betydelse, locus of control, brist på följsamhet med ordinerade behandlingar samt placebo- och noceboeffekter.

I tredje upplagan har nya avsnitt tillkommit om bl.a. hälsopsykologisk teori, positiv psykologi och evolutionära perspektiv på hälsa och sjukdom. Texten har uppdaterats i sin helhet i linje med dagens aktuella forskning och nya referenser har lagts till.

Hälsopsykologi
Hälsopsykologi
ISBN: 62288099 Pris: 296kr
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51