Psykiatri som socialt arbete


Psykiatri som socialt arbete

Människor drabbas av psykiska problem. Det är problem som uppstår i sociala sammanhang oavsett vilken förklaring, medicinsk eller psykologisk, man tillgriper för att förstå dem. Människor söker hjälp i sociala sammanhang. Psykiatrin är ett sådant, socialtjänsten ett annat och den terapeutiska relationen är i grunden social. Det är arenor där professionella möter den psykiskt lidande människan.

Socialtjänsten har sedan årtionden ansvar för att hjälpa människor med psykiska svårigheter. I och genom det sociala arbetet fomas en annorlunda praktik och nya kunskaper utvecklas.

Psykiatrin som socialt arbete är en lärobok där olika forskare och författare undersöker psykiska problem och deras sammanhang som sociala fenomen.

Innehåll: Återhämtning Det sociala arbetets elementära former Hjälpande relationer Boendestöd, samspel, vardagsverklighet och självbild Nöjen, glädje och andra positiva livshändelser Transkulturell psykiatri Skam, stigma och psykisk ohälsa Genusperspektiv och normkritik Evidensbaserade insatser Socialtjänsten och de psykiskt funktionshindrade

Psykiatri som socialt arbete
Psykiatri som socialt arbete
ISBN: 52308141 Pris: 269kr
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51