Social Psykiatri


Social Psykiatri

"Den sociala blicken - att se det förbisedda."

Förändrade sociala förhållanden har avgörande betydelse för många psykiskt störda personers återhämtning (tillfrisknande). De sociala insatserna kan i många fall ha bättre effekt än medicinsk-psykiatriska insatser.
Författarnas syfte är att bidra med både praktisk och teoretisk kunskap och som hjälp i det dagliga arbetet inom såväl socialtjänst och psykiatri som andra vård- och omsorgsfält.

Mer ur innehållet:
- Mortalitet, brottslighet och hemlöshet
- Barn till psykiskt störda föräldrar
- Psykisk ohälsa i mångkulturell befolkning
- Arbete och sysselsättning

Social Psykiatri
Social Psykiatri
ISBN: 62264895 Pris: 365kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51