Social Psykiatri

Social Psykiatri ger praktisk och teoretisk kunskap som kan vara till hjälp i det dagliga arbetet inom såväl socialtjänst som psykiatri och andra vård- och omsorgsfält. Här beskrivs bl.a. hur de sociala insatserna i många fall kan ha bättre effekt än medicinsk-psykiatriska insatser.

Författare:
Magnus Sundgren och Alain Topor (red.), Gunnel Andersson, Sofie Bäärnhielm, Per Bülow, Anne Denhov, Hans Kihlström, Urban Markström, Birgitta Sandström, Annemi Skerfving.
Social Psykiatri
Social Psykiatri
ISBN: 62264895 Pris: 365kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51