Hälsopsykologi Ny upplaga

Hälsopsykologi har under de senaste åren blivit ett alltmer etablerat kunskaps- och forskningsområde. Genom ett ökat flöde av ny kunskap kan detta leda till en större insikt om psykologiska och sociala faktorers betydelse för hälsan.

I denna fjärde upplaga har författarna genomgående uppdaterat text och litteraturreferenser så att de senaste årens utveckling inom hälsopsykologi finns representerad. Författarna beskriver hur man idag med allt större precision kan koppla psykologiska och sociala faktorer till hälsotillståndet, bland annat personlighetens roll och tänkbara orsaker till "varför patienten inte gör som doktorn säger".

Författarna redovisar även ny forskning kring placeboeffekten - ett område där vetenskapliga och etiska frågor aktualiseras.
Ett nytt kapitel om smärta har tillkommit eftersom smärta är det symptom som föranleder flest besök inom hälso och sjukvården. Författarna redogör för ny forskning som klarlägger det intrikata samspelet mellan kroppsliga och psykologiska faktorer, vilka kan vara orsaken till smärtproblematik. I kapitlet beskrivs också nya multidisciplinära behandlingsmetoder, främst inriktade mot långvarig smärta.

Kapitlet om diabetes kvarstår i sin helhet på grund av att denna sjukdom drabbar en allt större del av befolkningen och därmed påverkar en stor del av individens livssfär samt förutsätter en kvalificerad egenvård och där psykologiskt vetande har sin givna plats. Texten från det tidigare kapitlet Cancersjukdom har integrerats i relevanta kapitel i boken. Ett nytt avsnitt om den så kallade positiva psykologin har tillkommit.
För att ge läsaren möjlighet att självständigt kunna granska och bedöma forskningsrapporter, inte minst sådana som nästan dagligen återges i dagspress och andra media, presenterar författarna grunderna för hur forskning konkret utförs inom hälsopsykologi.

Författare
Ulf Stenström, fil.dr. Docent
PhD. Associate Professor vid
Linnéuniversitetet, Institutionen för psykologi, Växjö.
Olof Rydén, professor emeritus i personlighetspsykologi vid Lunds universitet.

Hälsopsykologi Ny upplaga
Hälsopsykologi
ISBN: 52331132 Pris: 285kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Rita upp din verksamhet och förstå den på riktigt

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Katalog Eftergymnasiala utbildningar

Här kan du bläddra i och ladda ner vår katalog för eftergymnasiala utbildningar 2015-2016

Klicka här för att bläddra och ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer