Hälsopsykologi


Hälsopsykologi

"Hur påverkar personligheten vår hälsa?"

Personlighet och levnadsvanor har samband med folksjukdomar som cancer, hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Mottagligheten för sjukdomar påverkas och även det sätt på vilket patienten hanterar sin sjukdom (coping).

I särskilda kapitel behandlas det sociala stödets betydelse, locus of control, brist på följsamhet med ordinerade behandlingar samt placebo- och noceboeffekter.

I tredje upplagan har nya avsnitt tillkommit om bl.a. hälsopsykologisk teori, positiv psykologi och evolutionära perspektiv på hälsa och sjukdom. Texten har uppdaterats i sin helhet i linje med dagens aktuella forskning och nya referenser har lagts till.

Hälsopsykologi
Hälsopsykologi
ISBN: 62288099 Pris: 287kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Varför ser vi inget slut på korruptionsskandalerna? Ny högaktuell bok om att stoppa korruption

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer