Psykiatri som socialt arbete


Psykiatri som socialt arbete

Människor drabbas av psykiska problem. Det är problem som uppstår i sociala sammanhang oavsett vilken förklaring, medicinsk eller psykologisk, man tillgriper för att förstå dem. Människor söker hjälp i sociala sammanhang. Psykiatrin är ett sådant, socialtjänsten ett annat och den terapeutiska relationen är i grunden social. Det är arenor där professionella möter den psykiskt lidande människan.

Socialtjänsten har sedan årtionden ansvar för att hjälpa människor med psykiska svårigheter. I och genom det sociala arbetet fomas en annorlunda praktik och nya kunskaper utvecklas.

Psykiatrin som socialt arbete är en lärobok där olika forskare och författare undersöker psykiska problem och deras sammanhang som sociala fenomen.

Innehåll: Återhämtning Det sociala arbetets elementära former Hjälpande relationer Boendestöd, samspel, vardagsverklighet och självbild Nöjen, glädje och andra positiva livshändelser Transkulturell psykiatri Skam, stigma och psykisk ohälsa Genusperspektiv och normkritik Evidensbaserade insatser Socialtjänsten och de psykiskt funktionshindrade

Psykiatri som socialt arbete
Psykiatri som socialt arbete
ISBN: 52308141 Pris: 277kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Varför ser vi inget slut på korruptionsskandalerna? Ny högaktuell bok om att stoppa korruption

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer