Social Psykiatri


Social Psykiatri

"Den sociala blicken - att se det förbisedda."

Förändrade sociala förhållanden har avgörande betydelse för många psykiskt störda personers återhämtning (tillfrisknande). De sociala insatserna kan i många fall ha bättre effekt än medicinsk-psykiatriska insatser.
Författarnas syfte är att bidra med både praktisk och teoretisk kunskap och som hjälp i det dagliga arbetet inom såväl socialtjänst och psykiatri som andra vård- och omsorgsfält.

Mer ur innehållet:
- Mortalitet, brottslighet och hemlöshet
- Barn till psykiskt störda föräldrar
- Psykisk ohälsa i mångkulturell befolkning
- Arbete och sysselsättning

Social Psykiatri
Social Psykiatri
ISBN: 62264895 Pris: 376kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Varför ser vi inget slut på korruptionsskandalerna? Ny högaktuell bok om att stoppa korruption

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer