Juridik

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan

Den fjärde upplagan är uppdaterad enligt nya lagar och regler. Bland dessa kan nämnas ändringar i marknadsföringslagen och ny...

Läs mer

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan

Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade...

Läs mer

Familjejuridik

Familjejuridik vänder sig i första hand till juridik- och socionomstudenter men kan med fördel användas av den som arbetar me...

Läs mer

Due Diligence - besiktning av företag

Due diligence är den engelska termen för företagsbesiktning. Företagsbesiktning är den granskning som sker av företag inför e...

Läs mer

Bostadsrätt - en handbok för styrelsen

Att vara styrelseledamot i en bostadsrättsförening ställer stora krav. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreninge...

Läs mer

Mervärdesskattens grunder Ny upplaga

Mervärdesskatten påverkar oss alla, varje dag. Varje gång vi som privatpersoner köper något stöter vi på moms. Men mervärdess...

Läs mer

Diskriminering på arbetsplatsen

Diskriminering på arbetsplatsen tar på ett enkelt och begripligt sätt upp de regler och frågeställningar som gäller för arbet...

Läs mer

Anställning, Uppsägning, Avsked

Anställning, Uppsägning, Avsked är en helt ny bok med syfte att ge praktisk vägledning och kunskap om anställningar - både hu...

Läs mer

Rätt Lön 2017

Rätt Lön 2017 är en praktisk, aktuell och lättanvänd handbok som berör löner och ersättningar för samtliga typer av anställda...

Läs mer

Rätt Arbetsrätt 2017

Rätt Arbetsrätt 2017 innehåller många viktiga nyheter. Bland annat den nya lagen om visselblåsare, de nya reglerna om aktiva ...

Läs mer

Rätt Moms 2017

Rätt Moms 2017 innehåller många nyheter. Under 2017 införs flera större ändringar i momslagen. Bland annat en omsättningströs...

Läs mer

Rätt Bolagsrätt 2017

Rätt Bolagsrätt 2017 är en nyhet i den uppskattade Rätt-serien, och innehåller hänvisningar till relevanta lagar och regler s...

Läs mer

Pressmeddelanden

Rita upp din verksamhet och förstå den på riktigt

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Katalog Eftergymnasiala utbildningar

Här kan du bläddra i och ladda ner vår katalog för eftergymnasiala utbildningar 2015-2016

Klicka här för att bläddra och ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer