Anställning, Uppsägning, Avsked

Anställning, Uppsägning, Avsked

Vilka typer av anställningsformer finns det och hur ingår man ett anställningsavtal? Hur går ett uppsägningsförfarande till och vilka regler gäller vid avsked? När måste man kontakta facket? Och vad gör man om man skulle hamna i en tvist?

Anställning, Uppsägning, Avsked är en helt ny bok med syfte att ge praktisk vägledning och kunskap om anställningar - både hur de ingås och hur de avslutas.

Boken inleds med ett introducerande avsnitt i arbetsrättens grunder: lagar, rättspraxis, kollektivavtal och det enskilda anställningsavtalet. Nästkommande avsnitt behandlar anställningsförfarandet på djupet för att sedan grundligt beskriva avslutande av anställningar. Både vad som gäller när det är arbetstagaren respektive arbetsgivaren som vill avsluta anställningen. Sist i boken behandlas den allvarliga situationen avsked och vad som händer om man hamnar i tvist.

Anställning, Uppsägning, Avsked innehåller också ett antal praktiska mallar.

Anställning, Uppsägning, Avsked
Anställning, Uppsägning, Avsked
ISBN: 52317938 Pris: 281kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Vet du hur EU:s nya dataskyddsförordning kommer påverka ditt arbete? Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den ofta kallas, gäller i Sverige fr o m 25 maj 2018 och har förenats med kännbara sanktioner.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer