Dataskyddsförordningen GDPR. Förstå och tillämpa i praktiken

Recension

Publiceras i BTJ-häftet nr 10, 2018.

Lektör Sven Martinger

Recension
"Bokens författarpar, Monika Wendleby och Dag Wetterberg, är båda jurister med stor erfarenhet av de frågor som i boken blir föremål för förklaring och inplacering i sitt rätta sammanhang. Det ofta tämligen abstrakta materialet får en praktisk och närmast lättförståelig förklaring för även icke-jurister. Inte minst intressant är att envar av huvudavsnitten (Det nya dataskyddet, Det praktiska arbetet och När något går fel) inleds med intervju av personer vilka genom sitt arbete kommit i kontakt med det som behandlas."

Dataskyddsförordningen GDPR. Förstå och tillämpa i praktiken
Dataskyddsförordningen GDPR. Förstå och tillämpa i praktiken
ISBN: 52351314 Pris: 390kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Vet du hur EU:s nya dataskyddsförordning kommer påverka ditt arbete? Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den ofta kallas, gäller i Sverige fr o m 25 maj 2018 och har förenats med kännbara sanktioner.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer