Familjejuridik

Recension

Publiceras i BTJ-häftet nr 9, 2015.

Olsson, Gunilla Familjejuridik

Lektör Leif S. Persson

Boken är skriven av tre advokater som även är lärare i familjerätt respektive ekonomisk familjerätt vid Stockholms universitet. Den riktar sig i första hand till juridik- och socionomstudenter för studier på grundnivå. Familjerätt omfattar här äktenskaps- och samborätt, barnrätt samt arvs- och testamentsrätt och redovisas i boken i den ordningen. Författarna går igenom de centrala rättsreglerna inom varje område. Boken fyller sitt syfte och är användbar för juridik- och socionomstudenter på grundnivå.

Familjejuridik
Familjejuridik
ISBN: 52326756 Pris: 216kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Vet du hur EU:s nya dataskyddsförordning kommer påverka ditt arbete? Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den ofta kallas, gäller i Sverige fr o m 25 maj 2018 och har förenats med kännbara sanktioner.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer