Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan

Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats, avsnittet om processrätt har kompletterats med specialdomstolarna och reglerna om utmätning har förtydligats i avsnittet om fordringsrätt. Till denna upplaga har även en helt ny Övningsbok tagit fram.

Övningsboken innehåller olika slags övningar, rättsfall, exempel, mallar och skrivningar. Förhoppningen är att övningsboken ska öka förståelsen och inlärningen genom praktiska exempel. I textboken återfinns hänvisningar till övningsbokens innehåll.

Tyngdpunkten i boken ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. Det är en modern introducerande bok som innehåller alla områden som normalt ingår i grundläggande juridiska kurser. Mycket arbete har lagts ned på att skapa en bra pedagogisk struktur. De olika kapitlen har exempelvis grupperats i avdelningar, inom vilka det har eftersträvats att samla regler med sakligt samband; Juridik, Familj, Avtal, Näring, Fordran, Ersättning, Straff och Process.

En strävan utöver att underlätta inlärningen av diverse konkreta regler, är att Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt även ska kunna ge en förståelse för vad juridik är. Boken innehåller därför förhållandevis omfattande avsnitt om rättskällor och juridisk metod samt återkommande rättstillämpningsexempel. Till varje avdelning finns även ett stort antal frågor med tillhörande svar för att ge djupare förståelse.

Ur innehållet:

Juridik
Juridisk metod, rättsordning, rättskällor (inkl. EU-rätt) och rättstillämpning.
Familj
Personrätt, samlevnadsformer, barnrätt och successionsrätt.
Avtal
Allmän avtalsrätt, köprätt, äganderättsförvärv, nyttjanderätt och tjänster.
Näring
Associationsrätt, stiftelser, arbetsrätt, marknadsrätt och immaterialrätt.
Fordran
Fordringsrätt, säkerhetsrätter och insolvensrätt.
Ersättning
Skadeståndsrätt och försäkringsrätt.
Straff
Straffrättsliga grundprinciper, ansvarsgrunder, påföljder och brottskatalogen.
Process
Processrätt; civilprocess och straffprocess.

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan
ISBN: 52334010 Pris: 416kr
+ -
Köp
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt Paket
ISBN: 52337677 Pris: 570kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Rita upp din verksamhet och förstå den på riktigt

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Katalog Eftergymnasiala utbildningar

Här kan du bläddra i och ladda ner vår katalog för eftergymnasiala utbildningar 2015-2016

Klicka här för att bläddra och ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer