Praktisk bolagsstyrning


Praktisk bolagsstyrning är en helt ny bok som tar ett nytt grepp på ett av samhällets mest omdiskuterade områden - bolagsstyrning. I Praktisk bolagsstyrning ges en gedigen teoretisk bakgrund till ämnesområdet och samtidigt en lättillgänglig redogörelse av de regler som berör bolagsstyrningens olika aktörer.

 

Bolagsstyrning är tänkt som ett stöd för att förbättra och effektivisera organisationen och verksamheten hos större bolag. Genom en reglerad bolagsstyrning ska man säkerställa allmänhetens förtroende för bolagen och på så vis säkra samhällets kapitalförsörjning. Bolagsstyrningen är dock inte alltid lättillgänglig eller praktiskt utformad eftersom den förmedlas genom regler och lagtext. "Praktisk bolagsstyrning" är det som utvecklas i mötet mellan bolagsstyrningens regler och de "bolagsstyrare" som är satta att tillämpa dem. Den här boken riktar sig till alla dem som vill lära sig om och förstå bolagsstyrningens struktur och delar.

 

Praktisk bolagsstyrning ger dels en historisk, juridisk och begreppsmässig bakgrund, dels en relativt detaljerad beskrivning av hur bolagsstyrning sker praktiskt i Sverige idag.

 

Författare:

Robert Sevenius är jurist och ekonom med specialisering inom företagsöverlåtelser och bolagsstyrning. Han arbetar som rådgivare vid företagsöverlåtelser samt undervisar inom bland annat företagsöverlåtelser och bolagsstyrning. 

 

Avsedd för:

Boken kan användas i kurser på grundnivå inom juridik, företagsekonomi samt andra ämnesområden där bolagsstyrning behandlas.

Praktisk bolagsstyrning
Praktisk bolagsstyrning
ISBN: 62299903 Pris: 336kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Ny högskolekatalog med kurslitteratur

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Katalog Eftergymnasiala utbildningar

Här kan du bläddra i och ladda ner vår katalog för eftergymnasiala utbildningar 2015-2016

Klicka här för att bläddra och ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer