Ledarskap

Personlig utveckling

Boken handlar om hur människan fungerar mentalt och psykiskt och innehåller teorier om hur man ska göra för att lyckas med si...

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda företag upplaga 2

Boken är en handfast guide till hur styrelsens arbete i ägarledda förtetag kan komma igång eller förbättras. Styrelsearbete i...

Läs mer

Strategisk ekonomistyrning - att leda för långsiktig tillväxt

Strategisk ekonomistyrning - Att leda för långsiktig tillväxt presenterar den forskning som ur ett ekonomistyrningsperspektiv...

Läs mer

Psykologi för projektledare

Psykologi för projektledare är utsedd till årets projektledarbok 2015 av Svenskt Projektforum!Projektledarskapet är ett av de...

Läs mer

Förhandling Ny upplaga

Förhandling innehåller teorier, exempel och övningar med fokus på förhandling.  Kända personligheter, som politikern Hans Bli...

Läs mer

Health Management

Health Management är en unik bok med fokus på hälsa, service och ledarskap.Boken förklarar fördelarna med att leda och organi...

Läs mer

Ny Chef upplaga 2

Ny Chef är en bok med syfte att ge praktisk och mental beredskap för nya chefer och ledare. Boken är indelad i fyra block: Le...

Läs mer

Taking the Lead

Taking the Lead är den engelska översättningen av den mycket uppskattade boken Ny chef. Boken ger praktisk och mental beredsk...

Läs mer

OBM - Ledarskapets psykologi 2:a upplagan

OBM - Ledarskapets psykologi OBM står för Organizational Behavior Management och visar på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur...

Läs mer

Ledarskap - 200 råd

Ledarskap - 200 råd baserar sig i huvudsak på Percy Barneviks egna erfarenheter från olika ledarroller under nära 50 år. Tyng...

Läs mer

Percy Barnevik on Leadership

Percy Barnevik on Leadership är den engelska översättningen boken Ledarskap - 200 råd. Viss anpassning har gjorts så att en l...

Läs mer

Styrelsearbete i ideella organisationer

Styrelsearbete i ideella organisationer är en praktisk guide för styrelsearbete inom den ideella sektorn. Teoretiska avsnitt ...

Läs mer

Pressmeddelanden

Rita upp din verksamhet och förstå den på riktigt

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Katalog Eftergymnasiala utbildningar

Här kan du bläddra i och ladda ner vår katalog för eftergymnasiala utbildningar 2015-2016

Klicka här för att bläddra och ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer