Ledarskap

Att vilja göra rätt - 9 steg för ledare att stoppa korruption

Boken förklarar hur du som leder en organisation, stor eller liten, motverkar och stoppar korruption. Den är uppdelad i två d...

Läs mer

Personlig utveckling

Boken handlar om hur människan fungerar mentalt och psykiskt och innehåller teorier om hur man ska göra för att lyckas med si...

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda företag

Boken är en handfast guide till hur styrelsens arbete i ägarledda förtetag kan komma igång eller förbättras. Styrelsearbete i...

Läs mer

Strategisk ekonomistyrning - att leda för långsiktig tillväxt

Strategisk ekonomistyrning - Att leda för långsiktig tillväxt presenterar den forskning som ur ett ekonomistyrningsperspektiv...

Läs mer

Psykologi för projektledare

Psykologi för projektledare är utsedd till årets projektledarbok 2015 av Svenskt Projektforum!Projektledarskapet är ett av de...

Läs mer

Förhandling

Förhandling innehåller teorier, exempel och övningar med fokus på förhandling.  Kända personligheter, som politikern Hans Bli...

Läs mer

Health Management

Health Management är en unik bok med fokus på hälsa, service och ledarskap.Boken förklarar fördelarna med att leda och organi...

Läs mer

Ny Chef upplaga 2

Ny Chef är en bok med syfte att ge praktisk och mental beredskap för nya chefer och ledare. Boken är indelad i fyra block: Le...

Läs mer

Dataskyddsförordningen GDPR. Förstå och tillämpa i praktiken

I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och gäller i princip all verksamhet som behandlar enskilda personers...

Läs mer

Health Management Att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig

Boken beskriver hur hälso- och sjukvård kan göras ännu mer tillgänglig för vårdsökande och patienter. Utifrån olika teoretisk...

Läs mer

Taking the Lead

Taking the Lead är den engelska översättningen av den mycket uppskattade boken Ny chef. Boken ger praktisk och mental beredsk...

Läs mer

OBM - Ledarskapets psykologi

OBM - Ledarskapets psykologi OBM står för Organizational Behavior Management och visar på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur...

Läs mer

Ledarskap - 200 råd

Ledarskap - 200 råd baserar sig i huvudsak på Percy Barneviks egna erfarenheter från olika ledarroller under nära 50 år. Tyng...

Läs mer

Percy Barnevik on Leadership

Percy Barnevik on Leadership är den engelska översättningen boken Ledarskap - 200 råd. Viss anpassning har gjorts så att en l...

Läs mer

Styrelsearbete i ideella organisationer

Styrelsearbete i ideella organisationer är en praktisk guide för styrelsearbete inom den ideella sektorn. Teoretiska avsnitt ...

Läs mer

Pressmeddelanden

Vet du hur EU:s nya dataskyddsförordning kommer påverka ditt arbete? Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den ofta kallas, gäller i Sverige fr o m 25 maj 2018 och har förenats med kännbara sanktioner.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer