Digital marknadsföring

Recension

Publiceras i BTJ-häftet nr 24, 2015.

Ström, Roger & Vendel Martin, Digital marknadsföring

Lektör Folke Hermanson Snickars

De nya möjligheter som företag och konsumenter har med ny digital teknik att köpa och sälja ger såväl möjligheter som utmaningar. Här beskrivs på ett förtjänstfullt sätt hur konsumenternas köpprocess förändrats i digitala kanaler.

Författarna har praktisk erfarenhet från såväl företag som högskoleforskning, och boken riktar sig till både studenter och lärare på högskola, universitet och yrkeshögskola, samt praktiker och beslutsfattare i näringslivet. Den engelskspråkiga litteratur som refereras finns förtecknad på ett tiotal sidor i slutet av boken tillsammans med ett kort sökordsregister. Boken är kombinerad med en dynamisk webbplats för fördjupningar och extra material.

Digital marknadsföring
Digital marknadsföring
ISBN: 52331460 Pris: 285kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Senaste inom agilt ledarskap för nya chefer

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Katalog Eftergymnasiala utbildningar

Här kan du bläddra i och ladda ner vår katalog för eftergymnasiala utbildningar 2015-2016

Klicka här för att bläddra och ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer