Säljledning - Att skapa framgångsrik försäljning

Säljledning - att skapa framgångsrik försäljning är ett läromedel för kurser med fokus på försäljning. Genom exempel, intervjuer samt en gedigen teoretisk genomgång visar boken olika modeller och lösningar för att strukturera och leda försäljningsarbete.

I boken presenteras modeller som kan användas inom försäljning för att öka ett företags framgång inom området. Framförallt diskuterar boken modeller och teorier inom tre olika områden: analysarbete, säljprocessen och förbättringsområden. Alla tre områden ses som vitala för försäljningsavdelningen och presenteras ingående. Exempel på modeller inom dessa områden är prospektering, lönsamhetskontroll, resursallokering, uppföljning och benchmarking.

Läromedel inom försäljning har varit sällsynta, vilken gjort att teoribildningen på området är underutvecklad eller ibland saknas. I den här boken försöker författaren sammanställa olika modeller inom området och diskutera hur de relaterar till varandra samt hur de praktiskt kan hjälpa försäljningsavdelningen.
Utöver att diskutera försäljningsavdelningens olika processer och rutiner presenterar författaren en egen modell för att bedöma försäljningsavdelningens effektivitet. Denna modell tar hänsyn till hur effektivt försäljningsavdelningen arbetar med de modellerna och rutinerna inom bokens tre olika fokusområden: analysarbete, säljprocessen och förbättringsområden.


Avsedd för:
Studerande på eftergymnasiala utbildningar på universitet och högskolor, Yh-utbildningar och kan även användas av utbildningsföretag och på företagsinterna utbildningar.

Författare:
Marie-Louise Kjellström har haft tunga chefsbefattningar inom försäljning och affärsutveckling i flera ledande företag. Bland annat på franska L'Oréal-koncernen, Dagens Nyheter, Eniro och SAS. Hon tillträdde som VD för Grand Hôtel i Stockholm under våren 2010 för att fortsätta arbetet med kundnära frågor och affärsutveckling.

Säljledning - Att skapa framgångsrik försäljning
Säljledning - Att skapa framgångsrik försäljning
ISBN: 62299866 Pris: 325kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Ny högskolekatalog med kurslitteratur

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Katalog Eftergymnasiala utbildningar

Här kan du bläddra i och ladda ner vår katalog för eftergymnasiala utbildningar 2015-2016

Klicka här för att bläddra och ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer