Astronomi - en bok om universum


Astronomi
- en bok om universum

Boken ger en bred överblick över grunderna inom astronomin. Här finns också de senaste forskningsresultaten inom ämnet. Innehållet och dispositionen är ett resultat av lång erfarenhet inom astronomiundervisning på olika nivåer.
Boken fyller det stora behov som finns av en komplett astronomibok på svenska. Den har många förklarande teckningar och den löpande texten är, så långt möjligt, befriad från fysikaliska formler och matematiska samband. I stället finns särskilda faktarutor med utförliga förklaringar till de fysikaliska samband och den matematik som behövs för förståelse.

Boken kan därför läsas av astronomiintresserade, som saknar nödvändiga förkunskaper i matematik och naturvetenskap.

Astronomi - en bok om universum
är avsedd för dig som lärare och specialintresserade elever. Den är en självklarhet i skolans bibliotek och på fysikinstitutionen.

Kapitelrubriker
- Rundvandring på stjärnhimlen
- Astronomiska observationer
- Vårt planetsystem
- Andra planetsystem
- Stjärnornas egenskaper
- Solen och stjärnornas utveckling
- Stjärnornas slutstadier
- Stjärnbildning och det interstellära mediet
- Vintergatan
- Galaxer
- Universums tidiga historia


I den andra tryckningen, 2007, har texten uppdaterats och ett par nya fotografier tillkommit.

Astronomi - en bok om universum
Astronomi - en bok om universum
ISBN: 62253745 Pris: 448kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Senaste inom agilt ledarskap för nya chefer

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Katalog Eftergymnasiala utbildningar

Här kan du bläddra i och ladda ner vår katalog för eftergymnasiala utbildningar 2015-2016

Klicka här för att bläddra och ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer