Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok med undervisningsexempel

Recension

Granath, Charlotta
Demokratiuppdraget i skolan

Publiceras i BTJ-häftet nr 10, 2018.

Lektör Elisabeth Sörhuus

Recension" Det är rakt igenom en välstrukturerad och lättillgänglig bok, där man som lärare, skolledare eller skolhuvudman får många goda idéer om hur skolans demokratiuppdrag kan omsättas i praktisk handling... Eleverna finns med som självklara i utvecklingskedjan. Den forskning som tas upp är aktuell och relevant. Undervisningsexemplen utgår exemplariskt från det centrala innehållet och kunskapskraven ...Som handbok är denna bok perfekt för lärarstudenter eller verksamma lärare som behöver tips och konkret vägledning för vardagsarbetet."

Demokratiuppdraget i skolan
Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok med undervisningsexempel
ISBN: 52350447 Pris: 236kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Vet du hur EU:s nya dataskyddsförordning kommer påverka ditt arbete? Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den ofta kallas, gäller i Sverige fr o m 25 maj 2018 och har förenats med kännbara sanktioner.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer