Beteendekompetens i projektledning


Beteendekompetens i projektledning

Beteendekompetens i projektledning vänder sig till blivande och verksamma projektledare, chefer och företagsledare. Den är också ett stöd för projektledare som vill certifiera sig enligt den internationella organisationen IPMA:s certifieringssystem.

En projektledare behöver utveckla sin metodkompetens och beteendekompetens för att bli säker i sin roll. Det finns en hel del litteratur om metodkompetens, men det här är den första boken på marknaden som behandlar beteendekompetensen hos projektledare.

Första delen i boken handlar om hur projektet integreras i sin omgivning genom att projektledaren agerar helhetsorienterat och främjar struktur. Andra delen behandlar hur projektledaren leder projektet framåt genom att visa handlingskraft, flexibilitet, genomslagskraft och personlig integritet samt hur han eller hon kommunicerar effektivt. Den tredje delen beskriver hur projektledaren underlättar projektsamarbetet och den fjärde och sista delen behandlar hur projektledaren kan utveckla sin självkänsla och självinsikt.

Efter varje kapitel följer ett antal case som belyser verkliga händelser där projektledarens beteenden får betydelse för hur projekten framskrider. Efter varje case följer ett antal diskussionsfrågor som vill uppmuntra till nya infallsvinklar och visa att det ofta inte är ett enda beteende som är möjligt, utan att varje situation är unik.

Författare:
Carina Cederlund har många års erfarenhet som projekt- och programledare samt chef och ledare inom ideell verksamhet. Hon är assessor inom Svenskt Projektforum och certifierar inom IPMA:s certifiering i Sverige, är själv B-certifierad projektledare, certifierad inom kravhantering och utbildad livs- och karriärcoach.

Avsedd för:
Studeranade på eftergymnasiala utbildningar.

Beteendekompetens i projektledning
Beteendekompetens i projektledning
ISBN: 62299880 Pris: 316kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Ny högskolekatalog med kurslitteratur

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Katalog Eftergymnasiala utbildningar

Här kan du bläddra i och ladda ner vår katalog för eftergymnasiala utbildningar 2015-2016

Klicka här för att bläddra och ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer