Redovisning

IFRS - I teori och praktik 4:e upplagan

IFRS - I teori och praktik ger läsaren både en förståelse för de redovisningsfrågor som behandlas i varje standard och förmåg...

Läs mer

Internrevision - en introduktion

Internrevision utvärderar och förbättrar styrning, riskhantering och kontroll i företag och organisationer. Verksamheten skap...

Läs mer

Redovisningsteorier - viktiga begrepp och teoretiska perspektiv inom redovisning

Det finns ett antal olika teorier som behandlar disciplinen redovisning. Därför sträcker Redovisningsteorier sig från grundlä...

Läs mer

Koncernredovisning i praktiken - 7:e upplagan

Koncernredovisning i praktiken, sjunde upplagan, är en grundläggande bok i koncernredovisning. Den behandlar såväl lagregler ...

Läs mer

En introduktion till intern styrning och kontroll

En introduktion till intern styrning och kontroll introducerar ett stadigt växande område inom företagsekonomin. Intern styrn...

Läs mer

Extern redovisning

Extern redovisning behandlar allt från redovisningens grunder och sambandet mellan olika finansiella rapporter till beräkning...

Läs mer

Att läsa och förstå bokslut

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för när årsbokslut och årsredovisningar måste upprättas och ...

Läs mer

Redovisa Rätt 2016

I Redovisa Rätt 2016 finns anvisningar för samtliga fyra K-regelverk och innehållet har uppdaterats med de nya, förtydligade,...

Läs mer

Rätt Moms 2016

I 2016 års upplaga av Rätt Moms finns många nyheter. Bland dessa märks Skatteverkets ställningstagande avseende ett eller fle...

Läs mer

Pressmeddelanden

Ny högskolekatalog med kurslitteratur

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Katalog Eftergymnasiala utbildningar

Här kan du bläddra i och ladda ner vår katalog för eftergymnasiala utbildningar 2015-2016

Klicka här för att bläddra och ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer