Bokföringens ABC

Bokföringens abc är en kombinerad fakta- och övningsbok för alla som vill lära sig grunderna i praktisk bokföring.

Bokföringens abc  har en tydlig struktur, lättillgänglig text och innehåller ett stort antal övningar som presenteras i stigande svårighetsgrad. Övningar är av central betydelse vid all inlärning, men särskilt gäller detta vid inlärning av bokföringens grunder.

Varje kapitel innehåller en faktatext, tydliga exempel samt övningsuppgifter. Boken avslutas med ett praktikfall där uppgiften är att sköta ett litet företags bokföring under ett år och att upprätta bokslut.

Bokföringens ABC är anpassad till Baskontoplanen och många av exemplen har hämtats ur verkligheten för att ge en känsla av hur bokföringsarbetet fungerar i praktiken.

Till boken bifogas ett professionellt bokföringsprogram - Edison, med enkla och handfasta anvisningar. Med hjälp av detta, eller annat bokföringsprogram, kan läsaren lösa flera av övningarna och det avslutande praktikfallet.

Bokföringens abc - Lösningar
Boken innehåller fullständiga lösningar till övningar och praktikfall. Dessutom finns här två kursplaneringsförslag; ett för intensivkurser på ca 5 dagar och ett för terminskurser.
Avsedd för:
Grundläggande bokföringskurser inom ramen för exempelvis Yh-utbildningar, företagsintern utbildning och studieförbundens studiecirklar.

Författare:
Christina Hanke. Författaren har lång erfarenhet av utbildning i bokföring.

Bokföringens ABC
Bokföringens abc Faktabok
ISBN: 62290436 Pris: 321kr
+ -
Köp
Bokföringens abc Lösningar
ISBN: 62290832 Pris: 197kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Ny högskolekatalog med kurslitteratur

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Katalog Eftergymnasiala utbildningar

Här kan du bläddra i och ladda ner vår katalog för eftergymnasiala utbildningar 2015-2016

Klicka här för att bläddra och ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer