IFRS - I teori och praktik

IFRS - i teori och praktik behandlar samtliga värderingsfrågor inom IFRS, med undantag för standarder som enbart berör en enskild bransch och rena upplysningsstandarder. Varje kapitel inleds med en kort introduktion till området och avslutas med en sammanfattning av innehållet. Till varje kapitel finns ett antal instuderingsfrågor och övningar. Lösningar på dessa finns sist i boken.
IFRS används numera i ett stort antal länder i världen, och är obligatoriskt för noterade företag inom EU. För att underlätta för den som arbetar eller kommer att arbeta med svenska företag, avslutas varje kapitel med ett avsnitt om svensk redovisning. De två första kapitlen i boken ger ett ramverk för IFRS.

Nyheter i fjärde upplagan.
• Komplett IFRS 9 om finansiella instrument
• IFRS 15 om intäktsredovisning
• IFRS 16 om redovisning av leaseavtal
• Nytt kapitel om upplysningsstandarder
• Kort om IAS 40 Förvaltningsfastigheter och IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
• Avsnitt om svensk reglering är uppdaterade för ny regleringsstruktur, med fokus på RFR och K3. Dessutom har hänsyn tagits till ny ÅRL, baserad på ändringar i EU-rätten.

UR INNEHÅLLET:
• Principer och värderingsmetoder
• Rörelseförvärv
• Varulager
• Nedskrivningar
• Immateriella tillgångar

FÖRFATTARE: Jan Marton, Pernilla Lundqvist och Anna Karin Pettersson.  Författarna är verksamma vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av undervisning och av praktiskt redovisningsarbete.

AVSEDD FÖR: Läsare som har vissa kunskaper i redovisning, men vill fördjupa sig i de värderingsfrågor som behandlas inom IFRS. Inom högskolan är boken främst avsedd för kurser i extern redovisning på avancerad nivå, alternativt för avslutande kurs på grundnivå.

IFRS - I teori och praktik 4:e upplagan
IFRS - I teori och praktik 4:e upplagan
ISBN: 52334201 Pris: 390kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Vet du hur EU:s nya dataskyddsförordning kommer påverka ditt arbete? Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den ofta kallas, gäller i Sverige fr o m 25 maj 2018 och har förenats med kännbara sanktioner.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer