Bonniers Spanska Grammatik

Bonniers Spanska Grammatik

Kännetecknande för Bonniers Spanska Grammatik är den moderna och kommunikativa inriktningen. Den beskriver det levande, talade språket och belyser mångfalden i det spanska språkbruket.

Momenten i grammatiken introduceras med hjälp av tydliga översikter. Grammatiska termer brukas där de behövs men överanvänds inte.

Bokens exempel är i första hand valda för att spegla tre slags språkbruk:
- ledigt vardagsspråk i den privata sfären (dvs. bland familj och vänner),
- vardagligt språk i den offentliga sfären (t.ex. service och undervisning) samt
- mediespråk (t.ex. tidningsprosa).
Många exempel består av "minitexter" i sammanhang som är lätta att förstå och leva sig in i.

Bonniers Spanska Grammatik lägger stor vikt vid konstruktioner, ord och fraser som är gemensamma för alla spansktalande. Om ett visst exempel är mest utmärkande för ett speciellt språkområde (t.ex. Argentina, Chile, Mexiko eller Spanien) kommenteras detta särskilt.

Ett generöst register gör boken lätt att använda.

Bonniers Spanska Grammatik
Bonniers Spanska Grammatik
ISBN: 62248871 Pris: 360kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Ny högskolekatalog med kurslitteratur

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Katalog Eftergymnasiala utbildningar

Här kan du bläddra i och ladda ner vår katalog för eftergymnasiala utbildningar 2015-2016

Klicka här för att bläddra och ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer