Att få svar


Att få svar
Intervju - enkät - observation

I Att få svar behandlas ingående hur du samlar information genom att göra intervjuer, enkäter, observationer och genom att läsa det som redan finns publicerat.

Att få svar behandlar hur du får de svar du behöver, inte de svar du vill ha. Boken beskriver också ingående hur du behandlar de svar du fått. Både hur du bedömer tillförlitlighet och hur du sammanställer vad du kommit fram till.

I kapitlet om intervjuer behandlas inte bara själva datainsamlingen. Som utredare kan vi också behöva ge personligt stöd, i första hand för att kunna fortsätta intervjun när den kommit in på känsliga områden. Avsnittet om enkäter är indelat i öppna frågor, frågor med bundna svar och frågor med bedömningar på skalor. Vid observation kan man använda mänskliga observatörer likaväl som tekniska hjälpmedel. Alla utredningar kräver också att man läser mycket. Det kan vara förarbeten, utredningar, facklitteratur, tidskrifter och databaser.

Att få svar har ett samband med "Metoder för undersökande arbete". I den här boken fördjupas diskussionerna kring datainsamling, sammanställning och bedömning av tillförlitlighet.

Författare:
Jan-Axel Kylén. Författaren har lång och bred erfarenhet som konsult och författare samt av undervisning på högskola och utveckling av läromedel.

Avsedd för:
Studerande på eftergymnasial nivå som skriver uppsatser, arbetar i projektgrupper eller som genomför undersökningar, utredningar eller forskning på grundläggande nivå. Boken vänder sig till alla som behöver fördjupad kunskap och idéer kring hur du kan fråga för att få svar.

Att få svar
Att få svar
ISBN: 62265779 Pris: 340kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Vet du hur EU:s nya dataskyddsförordning kommer påverka ditt arbete? Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den ofta kallas, gäller i Sverige fr o m 25 maj 2018 och har förenats med kännbara sanktioner.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer