VD, Ekonomi och administration

Tobias Karlström

VD

08-587 642 69

Ann-Sofie Björklund

Ekonomichef

08-587 642 93

Karolina Lilja

HRchef

08-587 642 89

Jenny Bergner

Assistent, ledningsgrupp

08-587 642 78

Barbro Nielsen

Controller

08-587 642 56

Catrin Thures

Ekonomi, royalty

08-587 642 21

Krister Pihlgren

Redovisningsekonom

08-587 642 27

Maj Sinervä

Ekonomiassistent

08-587 642 38

Maria Landin

Tilltrycksredaktör

08-587 642 58

Fråga Sanoma Utbildning