Marknadsavdelningen

Christer Carlberg

Marknad- och försäljningschef

08-587 642 98

Malin Gaimer

Marknadsansvarig

08-587 642 47

Eleonore Olofsson

Marknadsstrateg

08-587 642 36

Ludvig Engellau

Marknadsförare, engelska och moderna språk åk 6-9 och Gy/vux, näringsliv/högskola

08-587 642 15

Mikaela Norlander

Marknadsförare
Föräldraledig åter mars 2018

Mona Michanek

Marknadsförare, förskola, fk-6 

08-587 642 43

Cecilia Egerö

Marknadsförare, matematik åk 6-9 och Gy/vux, NO åk 6-9 och Gy/vux, sve/sva/sfi åk 7-9/Gy

08-587 642 75

Isabella Falkowska Källman

Marknadsförare, vård-och omsorg, SO åk 6-9 och Gy/vux, högskola/näringsliv

08-587 642 94

Lotta Wendt

Säljare, kundansvarig

08-587 642 74

Anna-Lena Häggström

Säljare, kundansvarig

08-587 642 57

Pia Lindh

Säljare, kundansvarig

08-587 642 80

Susanne Enblom

Webadministratör

08-587 642 55

Helena Klinc

Marknadsanalytiker

08-587 642 23

Alexandra Renner

Marknadsassistent

08-587 642 26

Lena Höglund

Marknadsassistent

08-587 642 44

Marianne Sjöberg

Kundservice

08-587 642 29

Madde Nevalainen

Kundservice

08-587 642 46

Christina Kingfeldt

Kundservice

08-587 642 34

Adam Lundbergs

Marknadsförare
Tjänstledig

Fråga Sanoma Utbildning