Marknadsavdelningen

Christer Carlberg

Marknad- och försäljningschef

08-587 642 98

Malin Gaimer

Marknadsansvarig

08-587 642 47

Eleonore Olofsson

Marknadsförare, matematik fk-6, engelska fk-6, NO fk-6

08-587 642 36

Ludvig Engellau

Marknadsförare, engelska och moderna språk åk 6-9 och Gy/vux, näringsliv/högskola

08-587 642 15

Mikaela Norlander

Marknadsförare, matematik åk 6-9 och Gy/vux, NO/SO åk 6-9 och Gy/vux, vård- och omsorg/barn och fritid Gy/vux

08-587 642 07

Mona Michanek

Marknadsförare, förskola, svenska fk-6, SO fk-6 

08-587 642 43

Lotta Wendt

Säljare, kundansvarig

08-587 642 74

Anna-Lena Häggström

Säljare, kundansvarig

08-587 642 57

Susanne Enblom

Webadministratör

08-587 642 55

Helena Klinc

Marknadsanalytiker

08-587 642 23

Alexandra Renner

Marknadsassistent

08-587 642 26

Lena Höglund

Marknadsassistent

08-587 642 44

Marianne Sjöberg

Kundservice

08-587 642 29

Madde Nevalainen

Kundservice

08-587 642 46

Christina Kingfeldt

Kundservice

08-587 642 34

Adam Lundbergs

Marknadsförare
Tjänstledig

Fråga Sanoma Utbildning