Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Sanoma Utbildning, organisationsnummer 556203-2481, Alströmergatan 12, 112 47 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Sanoma Utbildnings behandling av kunduppgifter följer Personuppgiftslag (1998:204). 

Behandling av personuppgifter
I samband med att en användare lämnar personuppgifter, till exempel vid registrering, prenumeration eller köp av en produkt, ska användaren få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge sitt samtycke till denna.

Sanoma Utbildning håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Sanoma Utbildning. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Uppgifterna används av Sanoma Utbildning för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Sanoma Utbildning, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Sanoma Utbildnings kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Sanoma Utbildnings samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Om cookies
På Sanoma Utbildnings webbplats används cookies för att spara användarnamn och lösenord och även för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis när du lägger en vara i varukorgen. Väljer du att inte godkänna cookies kommer vissa av webbplatsens funktioner inte att fungera.

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in det via din webbläsare, antingen så att den automatiskt nekar till lagring av cookies eller att du blir informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies.

Kontakt
Du når Sanoma Utbildning på följande telefonnummer, adress och e-postadress:

Order/läromedelsinfo 08 - 587 642 10
Fax  08 - 587 642 02
Växel  08 - 587 642 00

E-postadress: info@sanomautbildning.se  

Besöksadress: Alströmergatan 12
Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm

Organisationsnummer 556203-2481
Moms-reg-nummer SE556203248101

Eventuella policyändringar
Sättet som Sanoma Utbildning behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas över tiden. Även om Sanoma Utbildning informerar om större ändringar, så rekommenderas regelbundna besök på www.sanomautbildning.se för aktuell version.

Registerutdrag
Alla användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Sanoma Utbildnings personuppgiftsombud som nås på:

”Sanoma Utbildning, att: Amanda Schött Franzén, Box 30091, 104 25 Stockholm”

Denna policy är upprättad under september månad 2014

Fråga Sanoma Utbildning