Instruktionsfilmer om hur du skapar grupper och nya elever

1. Skapa grupper av elever

2. Skapa nya elever

3. Lägg till elev i ny grupp

Blended learning

Prova gratis 30 dagar

Nu har du möjlighet att signa upp dig för en 30-dagar gratis provperiod  av valfritt digitalt läromedel.

Läs mer