Instruktionsfilmer om navigering inne i läromedlet

1. Översikt och rättning

2. Navigering inne i läromedlet

3. Funktioner i menyraden

4. Övningstyper

Blended learning

Prova gratis 30 dagar

Nu har du möjlighet att signa upp dig för en 30-dagar gratis provperiod  av valfritt digitalt läromedel.

Läs mer