Pressmeddelande

Nytt digitalt diagnosverktyg för individanpassad undervisning

Sanoma utbildning lanserar i höst Pejlo uppstart, ett nytt digitalt verktyg för lärare. Pejlo uppstart diagnostiserar elevers förkunskaper i matematik och svenska och är avsedd att användas vid läsårets början. Verktyget ger läraren en tydlig bild över hur eleverna och klassen ligger till när de börjar i årskurs 7 eller första året på gymnasiet. Pejlo uppstart ökar således lärarens möjligheter att upptäcka elever som behöver extra stöd. Eftersom Pejlo uppstart även visar vad eleven eller klassen behöver träna mer på blir det lättare att individanpassa undervisningen.

Läs mer