Hela sortimentet

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teor...

Läs mer

Förskolan Regnbågen

Förskolan Regnbågen är en serie roliga och lärorika temaböcker. De handlar om vardagen i en svensk förskola, sedd ur en nysve...

Läs mer

Sifferlandet

Sifferlandet är en rikt illustrerad bok fylld med sagor och material att laminera. Med hjälp av bokens anvisningar, tips och ...

Läs mer

Så mattefrön

I den här boken ges inspiration, råd och tips till att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Den lusten har barnen seda...

Läs mer

Mina första matteord

Mina första matteord är en bok att samlas kring och tillsammans diskutera och träna begrepp som är viktiga för eleverna att k...

Läs mer

Språklust 1

Språklust 1 är en handledning till förskolepersonal i det viktiga arbetet med språkstimulans. Den innehåller lekfulla språköv...

Läs mer

Språklust 2

Språklust 2 är en handledning i det viktiga arbetet med språkstimulans, i förskoleklassen. Boken är skriven av Carin Rydja, t...

Läs mer

Språklust genom sagor

En inspirationskälla till alla som arbetar med barn och vill utveckla sagostunden till en härlig gemensam upplevelse för alla...

Läs mer

Svenska lekande lätt

Svenska lekande lätt vänder sig till förskolepersonal som har flerspråkiga barn i sina grupper och som gärna vill hjälpa barn...

Läs mer

En rolig samling

En bok för förskolan och förskoleklassen, fylld av idéer och tips, samt 245 tydliga och fint illustrerade kort med sånger, le...

Läs mer

Filipins språklekar

Filipins språklekar ger barnen i förskoleklassen ökad språklig medvetenhet.Filipins språklekar omfattar sex arbetsböcker: Lys...

Läs mer