Förskolan Regnbågen

Sandra Jensen
Sandra är uppvuxen i ett trespråkigt hem (i Sverige), med en pappa som talar danska och en mamma som talar tjeckiska. Hon är utbildad socionom och bor sedan 2000 i Österrike, där hon numera är chef för skolkuratorerna i Graz.

Tidigare har hon arbetat med integrering och undervisning av flyktingar, undervisat på högstadiet och arbetat i förskolan. Hon har också varit delaktig i utvecklandet av ett arbetsmaterial för österrikiska utbildningsministeriets språkkompetenscentrum.

Förskolan Regnbågen
Förskolan Regnbågen - En dag på förskolan
ISBN: 52316559 Pris: 58kr
+ -
Köp
Förskolan Regnbågen - Anna och barnen
ISBN: 52316566 Pris: 58kr
+ -
Köp
Förskolan Regnbågen - Fyra årstider
ISBN: 52316573 Pris: 58kr
+ -
Köp
Förskolan Regnbågen - Våra traditioner
ISBN: 52316580 Pris: 58kr
+ -
Köp