Så mattefrön

Så mattefrön Matematik i förskolan
Matematiken finns överallt i barnens vardag. Vi i barnens närhet kan uppmärksamma detta och göra dem medvetna om den. Författarna berättar hur de har gått tillväga för att göra matematiken synlig. Med utgångspunkt i läroplanen har de inventerat vad i vardagen som har en matematisk struktur som är bra att ta tillvara.

I den här boken ges inspiration, råd och tips till att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Den lusten har barnen sedan med sig genom hela livet och de matematiska upplevelser barnen får blir till erfarenheter som de kan återkoppla till, vilket underlättar inlärningsprocessen.

Så mattefrön delar författarna med sig av sina erfarenheter från många års arbete med matematik i förskolan. Boken innehåller förutom berättelser ur vardagen även mängder av inspiration i form av råd, tips och övningar.

Så mattefrön
Så mattefrön Matematik i förskolan
ISBN: 62299293 Pris: 208kr
+ -
Köp