Svenska lekande lätt

Svenska lekande lätt vänder sig till förskolepersonal som har flerspråkiga barn i sina grupper och som gärna vill hjälpa barnen att lära sig svenska på ett lätt och lekfullt sätt. Boken tjänar som inspiration och ger en bra grund inför arbetet.

Författare:
Sandra Jensen
Svenska lekande lätt
Svenska lekande lätt
ISBN: 62296575 Pris: 422kr
+ -
Köp